Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Skrót IPPS
Adres ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
Telefon 12-662-6624
E-Mail ippis@up.krakow.pl
WWW http://ippis.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr hab. prof. UP Agata Popławska 12-662-6618 agata.poplawska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 308
mgr Maria Janas 12-662-6622 ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 312
dr Magdalena Grochowalska
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6625 magdalena.grochowalska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 315
dr hab. prof. UP Iwona Czaja-Chudyba
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6625 iwona.czaja-chudyba@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 315
prof. dr hab. Bożena Muchacka
(Dyrektor)
12-662-6623 bozena.muchacka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 313
dr hab. prof. UP Iveta Kovalčikova 12-662-6627 iveta.kovalcikova@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 317
dr hab. prof. UP Olena Bykovska 12-662-6618 olena.bykovska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 308
mgr Andrzej Cebulak 12-662-6615 andrzej.cebulak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 207
dr hab. prof. UP Katarzyna Dormus 12-662-6241 katarzyna.dormus@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 1
dr hab. prof. UP Michał Głażewski 12-662-6618 michal.glazewski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 308
dr Celestyna Grzywniak 12-662-6620 celestyna.grzywniak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 310
dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski 12-662-6614 krzysztof.kraszewski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 202
dr Barbara Kurowska 12-662-6617 barbara.kurowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 307
dr Jolanta Machowska-Goc 12-662-6628 jolanta.machowska-goc@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 318
dr hab. Robert Małoszowski 12-662-6629 robert.maloszowski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 319
mgr Katarzyna Myśliwiec 12-662-6622 katarzyna.mysliwiec@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 312
dr Barbara Nawolska 12-662-6628 barbara.nawolska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 318
dr Ingrid Paśko 12-662-6626 ingrid.pasko@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 316
dr Jan Ryś 12-662-6241 jan.rys@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 1
dr Jolanta Sajdera 12-662-6617 jolanta.sajdera@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 307
dr Beata Sufa 12-662-6622 beata.sufa@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 312
mgr Joanna Szczyrba-Poroszewska 12-662-6615 joanna.szczyrba-poroszewska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 207
dr Ryszard Ślęczka 12-662-6241 ryszard.sleczka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 1
dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska 12-662-6615 malgorzata.teczynska-keska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 207
mgr Monika Semik 12-662-6615 monika.semik@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 207
dr Justyna Wojniak 12-662-6241 justyna.wojniak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 2
dr Anna Zadęcka-Cekiera 12-662-6628 anna.zadecka-cekiera@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 318
dr Joanna Żądło-Treder 12-662-6628 joanna.zadlo-treder@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 318
prof. dr hab. Teresa Żebrowska 12-662-6630 teresa.zebrowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 322
dr Ewa Żmijewska 12-662-6620 ewa.zmijewska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 310
dr Aleksandra Litawa 12-662-6619 aleksandra.litawa@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 309
dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa 12-662-6629 kinga.lapot-dzierwa@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 319
mgr Aneta Wojnarowska 12-662-6617 aneta.wojnarowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 307
dr Anna Włoch 12-662-6241 anna.wloch@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 2
prof. Adam Korzeniowski 12-662-6615 adam.korzeniowski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 207
dr Bożena Pawlak 12-662-6620 bozena.pawlak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 310
prof. dr hab. Milan Portik 12-662-6618 milan.portik@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 308
dr Katarzyna Slany 12-662-6626 katarzyna.slany@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 316
dr Lucyna Smółka 12-662-6619 lucyna.smolka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 309
dr Anna Szkolak-Stępień 12-662-6621 anna.szkolak-stepien@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 311
dr Jovita Vaskevic-Buś 12-662-6621 jovita.vaskevic-bus@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 311
dr Kinga Orzeł-Dereń 12-662-6618 kinga.orzel-deren@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 308
mgr Monika Kowalska 12-662-6622 monika.kowalska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 312
mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk 12-662-6619 urszula.dworska-kaczmarczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 309
mgr Kamil Baś 12-662-6629 kamil.bas@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 319
mgr Agnieszka Kosek 12-662-6622 agnieszka.kosek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 312
Małgorzata Piela 12-662-6624 malgorzata.piela@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 314
Jednostki podległe
Sekretariat IPPS