Instytut Nauk o Informacji
Skrót INoI
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon 12-662-6168
E-Mail iinib@up.krakow.pl
WWW http://iinib.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Nauk o Informacji
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Iwona Pietrzkiewicz
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6178 iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 362
dr Magdalena Koziak-Podsiadło 12-662-6174 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 358
dr hab. prof. UP Michał Rogoż
(Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji)
12-662-617812-662-6168 michal.rogoz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 362,355
dr Stanisław Skórka 12-662-6177 stanislaw.skorka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 361
dr Beata Langer 12-662-6175 beata.langer@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 359
dr Adam Bańdo 12-662-6177 adam.bando@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 361
dr Agnieszka Fluda-Krokos 12-662-6174 agnieszka.fluda-krokos@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 358
dr hab. prof. UP Barbara Kamińska-Czubała 12-662-6177 barbara.kaminska-czubala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 361
dr Sabina Kwiecień 12-662-6175 sabina.kwiecien@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 359
dr Wanda Matras-Mastalerz 12-662-6178 wanda.matras-mastalerz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 362
dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć 12-662-6174 grzegorz.niec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 358
dr Urszula Lisowska-Kożuch 12-662-6173 urszula.lisowska-kozuch@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 357
mgr Mieczysław Więcławek 12-662-6176 mieczyslaw.wieclawek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 360
prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski 12-662-6173 krzysztof.wozniakowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 357
dr Ewa Wójcik 12-662-6175 ewa.wojcik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 359
dr hab. prof. UP Grażyna Wrona 12-662-6175 grazyna.wrona@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 359
dr hab. prof. UP Władysław Kolasa Marek 12-662-6178 wladyslaw.kolasa@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 362
mgr inż. Emanuel Studnicki 12-662-6178 emanuel.studnicki@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 362
dr Małgorzata Lebda 12-662-6173 malgorzata.lebda@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 357
dr Piotr Andrusiewicz 12-662-6174 piotr.andrusiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 358
Jednostki podległe
Sekretariat INoI