Administracja centralna
Skrót ADM
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Struktura Administracja centralna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr inż. Renata Kochanik
(Kwestor - Z-ca Kanclerza)
12-662-6026 kwestor@up.krakow.pl
renata.kochanik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 151
mgr Małgorzata Grzelewska
(Kanclerz)
12-662-6008 kanclerz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 164
mgr Adrian Tomasik
(Z-ca Kanclerza)
12-662-6055 adrian.tomasik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 126
Jednostki podległe
Akademickie Biuro Karier
Biuro ds. Mediów
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Kanclerza
Biuro Nauki
Biuro Promocji
Biuro Rekrutacji
Biuro Rektora
Biuro Rozwoju
Biuro Spraw Studenckich
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Biuro Współpracy z Absolwentami
Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Obsługi Informatycznej
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Finansowy
Dział Inwestycji i Remontów
Dział Księgowości
Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
Dział Spraw Pracowniczych
Kwestor
Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji i Ochrony Mienia
Stanowiska Samodzielne
Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych (Stanowisko Samodzielne)