Współpracownicy zewnętrzni
Skrót WZ
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Struktura Współpracownicy zewnętrzni
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mł. bryg. mgr Mirosław Mossoczy
(Inspektor ds. Ochrony P-poż.)
12-662-6061 miroslaw.mossoczy@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 127b
dr Edward Chudziński 12-662-6147 edward.chudzinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 466