Centrum Języków Obcych
Skrót CJO
Telefon 12-662-6358
E-Mail cjo@up.krakow.pl
WWW http://sjo.up.krakow.pl
Struktura Centrum Języków Obcych
Jednostki międzywydziałowe
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr Anna Chudzik-Zimna 12-662-6356 anna.chudzik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 457
mgr Marta Sikora marta.sikora@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
mgr Bożena Musialik-Twardawa 12-662-6360 bozena.musialik-twardawa@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 452
mgr Wioletta Chwajoł 12-662-6353 wioletta.chwajol@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 453
mgr Renata Muszyńska
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6354 renata.muszynska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 455
mgr Hanna Rybkowska
(Dyrektor)
12-662-6357 hanna.rybkowska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 454
mgr Joanna Kozieńska 12-662-6360 joanna.kozienska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 452
mgr Dominika Banaś 12-662-6360 dominika.banas@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 452
mgr Yuliya Asotska-Wierzba 12-662-6353 yuliya.asotska-wierzba@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 453
mgr Kamila Huczek 12-662-6377 kamila.huczek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 462
mgr Renata Iwan 12-662-6242 renata.iwan@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 456
mgr Agnieszka Kmak-Obrębska 12-662-6377 agnieszka.kmak-obrebska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 462
dr Agnieszka Legut-Zemla 12-662-6377 agnieszka.legut-zemla@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 462
mgr Helena Ples 12-662-6354 helena.ples@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 455
mgr Elżbieta Strychalska 12-662-6377 elzbieta.strychalska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 462
mgr Elżbieta Wolanin 12-662-6354 elzbieta.wolanin@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 455
mgr Milena Yablonsky 12-662-6377 milena.yablonsky@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 462
mgr Renata Palwal 12-662-6356 renata.palwal@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 457
mgr Barbara Barszcz-Przełożny 12-662-6353 barbara.barszcz-przelozny@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 453
mgr Katarzyna Morawska 12-662-6353 katarzyna.morawska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 453
mgr Jacek Kruk 12-662-6359 jacek.kruk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 451
dr Jarosław Lesiak 12-662-6353 jaroslaw.lesiak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 453
mgr Maria Czereyska-Kościelniak 12-662-6242 maria.czereyska-koscielniak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 456
mgr Jolanta Majkowska-Kula 12-662-6354 jolanta.majkowska-kula@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 455
mgr Dariusz Ćwiek 12-662-6356 dariusz.cwiek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 457
mgr Anna Piotrowska-Gomuła 12-662-6356 anna.piotrowska-gomula@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 457
mgr Małgorzata Trybus 12-662-6360 malgorzata.trybus@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 452
mgr Małgorzata Winkowska 12-662-6356 malgorzata.winkowska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 457
mgr Urszula Adamek 12-662-6353 urszula.adamek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 453
mgr Agnieszka Bachleda 12-662-6356 agnieszka.bachleda@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 457
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek 12-662-6242 kinga.krzyszkowska-kwiek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 456
mgr Ewa Zarzycka-Piskorz 12-662-6242 ewa.zarzycka-piskorz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 456
mgr Danuta Zakrawacz 12-662-6360 danuta.zakrawacz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 452
mgr Beata Kukiełka-Król Maria 12-662-6242 beata.kukielka-krol@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 456
Jednostki podległe
Sekretariat CJO