Dział Spraw Pracowniczych
Skrót DSP
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Struktura Dział Spraw Pracowniczych
Administracja centralna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr Robert Dudzik
(Kierownik)
12-662-6019 robert.dudzik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 154
mgr Iwona Stankiewicz
(Z-ca Kierownika)
12-662-6028 iwona.stankiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 148
Jednostki podległe
Sekcja ds. Kadr
Sekcja ds. Płac
Stanowisko ds. Socjalnych