Instytut Informatyki
Skrót II
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon 12-662-6322
E-Mail katedra@up.krakow.pl
WWW http://ii.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Informatyki
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Bernard Maj 12-662-7854 bernard.maj@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 411N
mgr Patryk Mazurek 12-662-7863 patryk.mazurek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303n
mgr Justyna Miazga 12-662-7861 justyna.miazga@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 420N
mgr Patryk Mazurek 12-662-7863 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303N
mgr Przemysław Pączko 12-662-7863 przemyslaw.paczko@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303N
mgr Janusz Mazur 12-662-7863 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303N
dr hab. inż. Tomasz Hachaj Jan
(Z-ca Dyrektora)
12-662-786612-662-7842 tomaszh@inf.ap.krakow.pl
tomasz.hachaj@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 306N, 401N
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
(P.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki)
12-662-7842 agnieszka.glowacz-proszkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 401N
prof. dr hab. Jacek Migdałek
(Dyrektor)
12-662-7847 jacek.migdalek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 404N
mgr inż. Michał Grzemowski 12-662-7848 michal.grzemowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 405N
mgr Maciej Tomkiewicz 12-662-7844 maciej.tomkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402N
dr hab. prof. UP Jerzy Szczęsny 12-662-7868 jerzy.szczesny@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 308N
dr hab. prof. UP Jozef Kapusta 12-662-7868 jozef.kapusta@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 308N
mgr Maciej Skwirczyński 12-662-7863 maciej.skwirczynski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303N
dr hab. prof. UP Piotr Czerski 12-662-7868 piotr.czerski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 308N,
mgr Piotr Pyciński 12-662-784312-662-7844 piotr.pycinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402N
dr Marcin Żelawski 12-662-7866 marcin.zelawski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 306N
dr hab. prof. UP Martin Malčík 12-662-7867 martin.malcik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307N, 402N
mgr Alfred Budziak 12-662-7848 alfred.budziak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 405N
dr Leszek Głowacki 12-662-7848 leszek.glowacki@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 405N
dr inż. Krzysztof Mazela 12-662-7854 krzysztof.mazela@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 411N
prof. dr hab. Marek Ogiela 12-662-7867 marek.ogiela@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307N
prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski 12-662-7867 marek.skomorowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307N
dr inż. Grzegorz Sokal 12-662-7866 grzegorz.sokal@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 306N
dr Zdobysław Świerczyński 12-662-7854 zdobyslaw.swierczynski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 411N
Wojciech Żychowicz 12-662-784312-662-7844 wojciech.zychowicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402N
dr inż. Magdalena Andrzejewska 12-662-7861 magdalena.andrzejewska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 420N
dr Olaf Bar 12-662-7848 olaf.bar@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 405N
mgr inż. Alicja Solecka 12-662-784312-662-7844 alicja.solecka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402N
mgr Joanna Lesiewicz 12-662-7848 joanna.lesiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 405N
dr inż. Mateusz Muchacki 12-662-7849 mateusz.muchacki@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 406N
mgr inż. Alicja Pituła 12-662-7849 alicja.pitula@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 406N
dr Łukasz Stępień T. 12-662-7854 lukasz.stepien@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 411N
dr Wojciech Folta 12-662-7849 wojciech.folta@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 406N
prof. dr hab. Władimir Mitiuszew 12-662-7864 wladimir.mitiuszew@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304N
mgr Katarzyna Wójcik 12-662-7861 katarzyna.wojcik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 420N
mgr Roman Czapla 12-662-7865 roman.czapla@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305N
dr Wojciech Nawalaniec 12-662-7865 wojciech.nawalaniec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305N
dr Kazimierz Rajchel 12-662-7868 kazimierz.rajchel@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 308N
dr inż. Marcin Piekarczyk 12-662-7865 marcin.piekarczyk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305N
dr Anna Stolińska 12-662-7849 anna.stolinska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 406N
dr Wojciech Gwizdała 12-662-7863 wojciech.gwizdala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303N
mgr Andrzej Borówka 12-662-7863 andrzej.borowka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 303N
mgr inż. Tomasz Wojtowicz 12-662-784312-662-7844 tomasz.wojtowicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402N
mgr inż. Piotr Kukuła 12-662-7861 piotr.kukula@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 420N
dr inż. Lukasz Bibrzycki 12-662-7849 lukasz.bibrzycki@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 406N
Krystian Kurnik 12-662-7848 krystian.kurnik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 405N
Jednostki podległe
Sekretariat II