Wydział Pedagogiczny
Skrót WP
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
WWW http://wp.up.krakow.pl/
Struktura Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr hab. prof. UP Ireneusz Świtała
(Dziekan)
12-662-6108 ireneusz.switala@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 8N
dr hab. prof. UP Katarzyna Plutecka
(Prodziekan)
12-662-6038 katarzyna.plutecka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 5N
dr Jan Franczyk
(Prodziekan)
12-662-6038 jan.franczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 5N
mgr Anna Wróbel 12-662-7953 anna.wrobel@up.krakow.pl
os. Stalowe 17 104,105
Jednostki podległe
Biblioteka
Centrum "Pro Futuro" Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii
Dziekanat
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Instytut Nauk o Wychowaniu
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pracy Socjalnej
Katedra Psychologii
Uniwersytet Dzieci i Rodziców