Organizacje społeczne
Skrót ORG
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Struktura Organizacje społeczne
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jednostki podległe
Akademicki Związek Sportowy
KU NSZZ Solidarność
Niezależne Zrzeszenie Studentów
RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego
Uczelniany Zarząd Samorządu Studentów
Zrzeszenie Studentów Polskich
Związek Zawodowy Pracowników UP