Centrum "Pro Futuro" Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii
Skrót "Pro Futuro"
Struktura Centrum "Pro Futuro" Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Maja Sitarczyk
(Zatępca Dyrektora Centrum "Pro Futuro")
12-662-6597 maja.sitarczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 302N