Dyrektor ECKUM
Skrót ECKUM-Dyr
Pokój 2
Telefon 12-662-7932
Struktura Dyrektor ECKUM
Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie