Audytorium-reżyserka
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Pokój Audytorium
Telefon 12-662-6386
Struktura Audytorium-reżyserka
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Administracja centralna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie