Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Skrót IPAiE
Struktura Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Wydział Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Magdalena Makieła 12-662-6086 magdalena.makiela@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 460
dr Tomasz Szeląg 12-662-6423 tomasz.szelag@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 404
dr Marcin Mazgaj 12-662-6327 marcin.mazgaj@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 408
dr Łukasz Sanakiewicz 12-662-6313 lukasz.sanakiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517A
dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita 12-662-6214 agnieszka.ogrodnik-kalita@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
dr Małgorzata Kmak
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6214 malgorzata.kmak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
prof. dr hab. Andrzej Piasecki
(Dyrektor)
12-662-6214 andrzej.piasecki@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
dr Elżbieta Maj 12-662-6214 elzbieta.maj@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
dr Łukasz Sanakiewicz 12-662-6313 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517A
dr Damian Gil 12-662-6313 damian.gil@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517A
dr Magdalena Makieła 12-662-6086 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 460
dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka 12-662-6423 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 404
dr Ewa Radomska 12-662-6228 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 461
dr Marek Stych 12-662-6214 marek.stych@up.krakow.pl
ul. Armii Krajowej 9, 31-150 Kraków 225
dr Wojciech Maciejewski 12-662-6228 wojciech.maciejewski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 461
dr Krystyna Celarek 12-662-6214 krystyna.celarek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
dr hab. inż. prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn 12-662-6214 walery.okulicz-kozaryn@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
prof. dr hab. Andrzej Kozera 12-662-635012-662-6211 andrzej.kozera@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 407,235
dr hab. prof. UP Inga Kawka 12-662-6086 inga.kawka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 460
dr hab. prof. UP Robert Kłaczyński 12-662-6327 robert.klaczynski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 408
dr hab. prof. UP Andrzej Madera 12-662-6329 andrzej.madera@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 418
dr hab. prof. UP Janina Pach 12-662-6213 janina.pach@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 224
dr hab. prof. UP Piotr Tusiński Adam 12-662-6323 piotr.tusinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 446
dr Karol Bieniek 12-662-6327 karol.bieniek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 408
dr Anna Juryk 12-662-6228 anna.juryk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 461
dr Katarzyna Kowalska 12-662-6423 katarzyna.kowalska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 404
dr Dorota Murzyn 12-662-6213 dorota.murzyn@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 224
dr Agata Nodżak 12-662-622812-662-6446 agata.nodzak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 461,236
dr Paweł Nowak 12-662-6213 pawel.nowak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 224
dr Maria Rożnowska 12-662-6423 maria.roznowska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 404
dr Krzysztof Sala 12-662-6213 krzysztof.sala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 224
dr Paulina Szyja 12-662-6213 paulina.szyja@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 224
prof. dr hab. Vladimir Babčák 12-662-6329 vladimir.babcak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 418
dr Renata Śliwa 12-662-6086 renata.sliwa@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 460
prof. dr hab. Jacek Sroka 12-662-6350 jacek.sroka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 407
dr Bogusław Ulijasz boguslaw.ulijasz@up.krakow.pl
dr Marta Czyżewska 12-662-6309 marta.czyzewska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517
dr hab. prof. UP Leszek Korzeniowski 12-662-6329 leszek.korzeniowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 418
dr Karol Juszka 12-662-6281 karol.juszka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 302
dr hab. prof. UP Piotr Ruczkowski 12-662-6214 piotr.ruczkowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 225
dr Hanna Dębska 12-662-6423 hanna.debska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 404
dr Ireneusz Drabik 12-662-6313 ireneusz.drabik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517a
dr Grzegorz Krawiec 12-662-6313 grzegorz.krawiec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517a
dr Karolina Mania 12-662-6086 karolina.mania@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 460
dr Monika Skowrońska 12-662-6309 monika.skowronska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 517
Jednostki podległe
Sekretariat Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii