Kryta Pływalnia
Skrót Pływalnia
Adres ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
Telefon 12-662-6652
E-Mail kp@up.krakow.pl
Struktura Kryta Pływalnia
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jednostki podległe
Ratownicy
Recepcja Krytej Pływalni
Szatnia