Stanowiska Samodzielne
Struktura Stanowiska Samodzielne
Administracja centralna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dypl. ekon. Marta Ciupińska
(Stanowisko ds. Planowania i Analiz)
12-662-6034 marta.ciupinska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 167
mgr inż. Dorota Grzesło
(Audytor Wewnętrzny)
12-662-6012 dorota.grzeslo@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 37b
mgr Zbigniew Janczulewicz
(Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych)
12-662-6206 zbigniew.janczulewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 223
mgr Luiza Kochanik
(Starszy Inspektor ds. BHP)
12-662-6016 luiza.kochanik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 10p b
mgr Magdalena Michalczewska
(Stanowisko ds. Windykacji i Rozliczania Projektów)
12-662-6034 magdalena.michalczewska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 167