Instytut Pedagogiki Specjalnej
Skrót IPS
Adres ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
Telefon 12-662-6636
E-Mail ips@up.krakow.pl
WWW http://www.ips.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Pedagogiki Specjalnej
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Barbara Cygan 12-662-6634 barbara.cygan@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 103
mgr Malwina Kocoń 12-662-6641 malwina.kocon@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 114
dr Ewa Dyduch
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6638 ewa.dyduch@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 111
dr Anna Gagat-Matuła 12-662-6641 anna.gagat-matula@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 114
dr hab. inż. prof. UP Jolanta Zielińska
(Dyrektor Centrum "Pro Futuro")
12-662-6644 jolanta.zielinska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 119
dr hab. prof. UP Jolanta Baran
(Z-ca Dyrektora)
12-662-7461 jolanta.baran@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 109
dr hab. prof. UP Danuta Wolska
(Dyrektor)
12-662-7461 danuta.wolska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 109
mgr Natalia Malik 12-662-6641 natalia.malik@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 114
dr Ewelina Sobocha 12-662-6634 ewelina.sobocha@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 103
mgr Katarzyna Lichtańska 12-662-6633 katarzyna.lichtanska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 102
dr hab. prof. UP Katarzyna Plutecka 12-662-6644 katarzyna.plutecka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 119
dr Elżbieta Lubińska-Kościółek 12-662-6633 elzbieta.lubinska-kosciolek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 102
dr hab. prof. UP Katarzyna Parys 12-662-6642 katarzyna.parys@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 117
dr Danuta Baraniewicz 12-662-6635 danuta.baraniewicz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 107
dr Anna Bombińska-Domżał 12-662-6632 anna.bombinska-domzal@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 101
dr Ewa Brzdęk 12-662-6643 ewa.brzdek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 118
dr Justyna Kotowicz 12-662-6639 justyna.kotowicz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 112
dr hab. prof. UP Adam Mikrut 12-662-6640 adam.mikrut@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 113
dr hab. prof. UP Piotr Majewicz 12-662-6640 piotr.majewicz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 113
mgr Anna Michalczyk 12-662-6641 anna.michalczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 114
dr Sławomir Olszewski 12-662-6642 slawomir.olszewski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 117
mgr Katarzyna Pająk 12-662-6632 katarzyna.pajak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 101
dr hab. prof. UP Grażyna Gunia 12-662-6639 grazyna.gunia@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 112
dr Tamara Cierpiałowska 12-662-6633 tamara.cierpialowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 102
dr Maria Kościółek 12-662-6634 maria.kosciolek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 103
mgr Monika Masłowska 12-662-6643 monika.maslowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 118
dr Jacek Sikorski 12-662-6632 jacek.sikorski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 101
dr Agnieszka Buczek 12-662-6632 agnieszka.buczek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 101
mgr Magdalena Pasteczka 12-662-6642 magdalena.pasteczka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 117
dr Małgorzata Trojańska 12-662-6642 malgorzata.trojanska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 117
mgr Magdalena Skalny 12-662-6639 magdalena.skalny@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 112
mgr Agnieszka Ochman 12-662-6635 agnieszka.ochman@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 107
mgr Sylwia Niemiec-Elanany 12-662-6633 sylwia.niemiec-elanany@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 102
dr Anna Czyż 12-662-6641 anna.czyz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 114
mgr Edyta Osękowska 12-662-6643 edyta.osekowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 118
mgr Grażyna Aondo-Akaa 12-662-6632 grazyna.aondo-akaa@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 101
mgr Izabella Gałuszka 12-662-6635 izabella.galuszka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 107
mgr Patrycja Gołąbek-Jonak 12-662-6643 patrycja.golabek-jonak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 118
Jednostki podległe
Sekretariat IPS