Instytut Nauk o Wychowaniu
Skrót INoW
Adres ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
Telefon 12-662-6600
E-Mail inow@up.krakow.pl
WWW http://inow.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Nauk o Wychowaniu
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Roman Solecki 12-662-6607 roman.solecki@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 507
dr hab. prof. UP Bożena Stawoska-Jundziłł 12-662-6610 ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 504
dr hab. prof. UP Andrzej Ryk
(Dyrektor)
12-662-6596 andrzej.ryk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 417
dr Olga Wyżga
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6596 olga.wyzga@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 417
dr Hanna Stępniewska-Gębik
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6602 hanna.stepniewska-gebik@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 505
dr Ewa Śliwa 12-662-6602 ewa.sliwa@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 505
dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała 12-662-6610 katarzyna.potyrala@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 504
dr Ewa Pająk-Ważna 12-662-6601 ewa.pajak-wazna@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 501
dr Łukasz Albański 12-662-6601 lukasz.albanski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 501
dr Małgorzata Rozenbajgier 12-662-6611 malgorzata.rozenbajgier@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 511
dr Wiesława Kogut 12-662-6613 wieslawa.kogut@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 421
mgr Kinga Sobieszczańska 12-662-6601 kinga.sobieszczanska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 501
dr hab. prof. UP Zofia Szarota 12-662-6595 zofia.szarota@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 410
mgr Katarzyna Sygulska 12-662-6611 katarzyna.sygulska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 511
dr hab. prof. UP Jiri Prokop 12-662-6613 jiri.prokop@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 421
dr Patrycja Curyło-Sikora 12-662-6607 patrycja.curylo-sikora@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 507
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch 12-662-6669 agnieszka.domagala-krecioch@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 508
mgr Anna Kaczmarska-Tabor 12-662-6607 anna.kaczmarska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 507
dr Barbara Pietryga-Szkarłat 12-662-6607 barbara.pietryga-szkarlat@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 507
dr Artur Fabiś 12-662-6610 artur.fabis@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 508
dr Anna Mróz 12-662-6612 anna.mroz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 420
dr Jolanta Rybska-Klapa 12-662-6669 jolanta.rybska-klapa@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 508
dr hab. Jolanta Maćkowicz 12-662-6611 jolanta.mackowicz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 511
dr hab. prof. UP Helena Wrona-Polańska 12-662-6594 helena.wrona-polanska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 402
dr Jolanta Urbanek 12-662-6601 jolanta.urbanek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 501
mgr Anna Zielińska 12-662-6602 anna.zielinska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 505
dr Joanna Wnęk-Gozdek 12-662-6612 joanna.wnek-gozdek@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 420
dr inż. Łukasz Tomczyk 12-662-6669 lukasz.tomczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 508
dr Sławomir Trusz 12-662-6602 slawomir.trusz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 505
dr hab. prof. UP Barbara Kędzierska 12-662-6598 barbara.kedzierska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 413
dr Aleksandra Sarna 12-662-6607 aleksandra.sarna@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 507
Jednostki podległe
Sekretariat INoW