Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Skrót UP
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon 12-662-600012-662-6001
E-Mail info@up.krakow.pl
WWW http://www.up.krakow.pl/
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
(Rektor)
12-662-6003 rektor@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 159
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
(Prorektor ds. Kształcenia)
12-662-6006 prorektor.ksztalcenie@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 162
dr hab. prof. UP Robert Stawarz
(Prorektor ds. Rozwoju)
12-662-6008 prorektor.rozwoj@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 165
dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała
(Prorektor ds. Studenckich)
12-662-6006 prorektor.studenci@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 162
prof. dr hab. Mariusz Wołos
(Prorektor ds. Nauki)
12-662-6003 prorektor.nauka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 159a
Jednostki podległe
Administracja centralna
Archiwum
Biblioteka Główna
Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń
Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
Centrum Sportu i Rekreacji
Domy Studenckie
Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
Jednostki międzywydziałowe
Klub Studencki i KONSPEKT
Kryta Pływalnia
Obsługa Prawna
Organizacje społeczne
Ośrodek Badań nad Mediami
Pozostałe
Studium Dziennikarskie
Studium Kształcenia Nauczycieli
Studium Nauki Języka Polskiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Współpracownicy zewnętrzni
Wydawnictwo Naukowe
Wydział Filologiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Politologii
Wydział Sztuki