Wydział Politologii
Skrót WPl
E-Mail wpl@up.krakow.pl
Struktura Wydział Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr hab. prof. UP Robert Kłaczyński
(Prodziekan)
12-662-7473 robert.klaczynski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 140
prof. dr hab. Andrzej Kozera
(Dziekan)
12-662-7472 andrzej.kozera@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 142
dr hab. prof. UP Roman Kochnowski
(Prodziekan)
12-662-7473 roman.kochnowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 140
Jednostki podległe
Biblioteka Wydziału Politologii
Dziekanat
Instytut Politologii
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii