Instytut Neofilologii
Skrót IN
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon 12-662-6201
E-Mail neofil@up.krakow.pl
WWW http://neofilologia.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Neofilologii
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr Natalia Góra 12-662-6740 natalia.gora@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 112
mgr Paweł Ligęza 12-662-6749 pawel.ligeza@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 402
mgr Jolanta Szczudło
dr Jorge Cabezas Miranda 12-662-6064 jorge.cabezasmiranda@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Halina Chmiel-Bożek halina.chmiel-bozek@up.krakow.pl
dr Ewelina Mitera 12-662-6209 ewelina.mitera@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 256
mgr Anna Dybiec anna.dybiec@up.krakow.pl
mgr Alicja Zapolnik-Plachetka
dr Marcin Dziwisz marcin.dziwisz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5
Michał Habel
dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
(Dyrektor)
12-662-6960 mariusz.misztal@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 204
dr hab. prof. UP Barbara Stawarz 12-662-6748 barbara.stawarz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 401
mgr Magdalena Michalczyk-Janas magdalena.michalczyk-janas@up.krakow.pl
mgr Joanna Gospodarczyk 12-662-6738 joanna.gospodarczyk@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 302
mgr Marian Żmigrodzki 12-662-6953 marian.zmigrodzki@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 305
dr Damian Podleśny damian.podlesny@up.krakow.pl
dr Dorota Kotwica 12-662-6064 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
mgr Magdalena Łomzik 12-662-6764 magdalena.lomzik@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
dr hab. prof. UP Tomasz Chomiszczak 12-662-6204 tomasz.chomiszczak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
mgr Marta Zachariasz-Janik 12-662-6744 marta.zachariasz-janik@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 310
mgr Timothee Charmion
dr Francesco Cabras 12-662-6325 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Jan Gościński
dr Angela Bajorek
(Z-ca Dyrektora ds. filologii germańskiej)
12-662-6738 angela.bajorek@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 302
dr hab. prof. UP Teresa Muryn
(Z-ca Dyrektora ds. filologii romańskiej)
12-662-6200 teresa.muryn@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 254
dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki
(Z-ca Dyrektora ds. filologii angielskiej)
12-662-6962 andrzej.kuropatnicki@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz
(Z-ca Dyrektora ds. filologii rosyjskiej)
12-662-6736 aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 102
dr Gustaw Akartel 12-662-6742 gustaw.akartel@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 202
dr Julia Ostanina-Olszewska 12-662-6740 julia.ostanina-olszewska@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 112
dr Marek Gładysz 12-662-6764 marek.gladysz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
mgr Aleksandra Koman 12-662-6064 aleksandra.koman@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Małgorzata Łuszcz 12-662-6954 malgorzata.luszcz@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
mgr Bartosz Dondelewski 12-662-6064 bartosz.dondelewski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
mgr Olga Grzyś olga.grzys@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow 12-662-6954 joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
mgr Eliza Marczak 12-662-6961 eliza.marczak@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr Joanna Pitura 12-662-6954 joanna.pitura@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
mgr Justyna Sekuła 12-662-6764 justyna.sekula@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
mgr Agata Cierpisz 12-662-6961 agata.cierpisz@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr Melanie Ellis 12-662-6954 melanie.ellis@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
mgr Nathalia Kapeja 12-662-6209 nathalia.kapeja@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 256
mgr Desy Masieri 12-662-6325 desy.masieri@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
mgr Dominika Dzik 12-662-6961 dominika.dzik@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
mgr Elżbieta Gądek 12-662-6738 elzbieta.gadek@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 302
dr Ewelina Topolska 12-662-6064 ewelina.topolska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr hab. prof. UP Aleksandra Budrewicz 12-662-6962 aleksandra.budrewicz@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
mgr Ann Cardwell Mary 12-662-6962 ann.cardwell@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
mgr Sebastiano Scarpel 12-662-6325 sebastiano.scarpel@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Aleksandra Bednarowska 12-662-6745 aleksandra.bednarowska@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 311
mgr Jacek Bentke 12-662-6961 jacek.bentke@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Anita Buczek-Zawiła 12-662-6961 anita.buczek-zawila@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
mgr Stefano Deflorian 12-662-6325 stefano.deflorian@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Katarzyna Sowa-Bacia 12-662-6764 katarzyna.sowa-bacia@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
dr Sebastian Dusza 12-662-6764 sebastian.dusza@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
mgr Krzysztof Błoński 12-662-6209 krzysztof.blonski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 257
dr Fabio Boni 12-662-6325 fabio.boni@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Natalia Chwaja 12-662-6325 natalia.chwaja@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Agnieszka Latos 12-662-6325 agnieszka.latos@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
mgr Kinga Stolarczyk 12-662-6961 kinga.stolarczyk@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr Monika Łodej 12-662-6954 monika.lodej@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
dr Dariusz Gancarz 12-662-6748 dariusz.gancarz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 401
dr Beata Kołodziejczyk-Mróz 12-662-6744 beata.kolodziejczyk-mroz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 310
dr hab. prof. UP Lesława Korenowska 12-662-6735 leslawa.korenowska@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 109
dr Elżbieta Kossakowska 12-662-6735 elzbieta.kossakowska@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 109
dr Werona Król-Gierat 12-662-6961 werona.krol-gierat@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Ewa Kucelman 12-662-6961 ewa.kucelman@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel 12-662-6753 isabel.roskau-rydel@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 301
dr hab. prof. UP Paul Langner Martin 12-662-6752 paul.langner@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 407
mgr Mieczysław Lechowski 12-662-6961 mieczyslaw.lechowski@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Luc Leguerinel 12-662-6209 luc.leguerinel@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 256
dr Andrzej Łęcki 12-662-6961 andrzej.lecki@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski 12-662-6749 bogumil.ostrowski@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 402
dr Beata Malczewska 12-662-6325 beata.malczewska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Larysa Mikheeva 12-662-6735 larysa.mikheeva@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 109
dr Agata Mirecka 12-662-6745 agata.mirecka@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 311
dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz 12-662-6203 barbara.obtulowicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 250
mgr Piotr Okas 12-662-6962 piotr.okas@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer 12-662-6955 joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 307
dr hab. Marta Cichocka
(Z-ca Dyrektora Instytutu ds. filologii hiszpańskiej)
12-662-6064 marta.cichocka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Iwona Papaj 12-662-6749 iwona.papaj@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 402
mgr Agnieszka Piasecka 12-662-6961 agnieszka.piasecka@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Joanna Podhorodecka 12-662-6961 joanna.podhorodecka@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Agnieszka Gicala 12-662-6955 agnieszka.gicala@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 307
dr Paweł Hamera 12-662-6962 pawel.hamera@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr Alicja Rychlewska-Delimat 12-662-6204 alicja.rychlewska-delimat@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
dr Monika Kozub 12-662-6962 monika.kozub@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr hab. Artur Piskorz 12-662-6962 artur.piskorz@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr Monika Mazurek 12-662-6962 monika.mazurek@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr hab. prof. UP Przemysław Michalski 12-662-6962 przemyslaw.michalski@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr Anna Pietrzykowska-Motyka 12-662-6962 anna.pietrzykowska-motyka@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr Ewelina Kwiatek 12-662-6955 ewelina.kwiatek@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 307
mgr Łukasz Olesiak 12-662-6961 lukasz.olesiak@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr Monika Knurowska 12-662-6741 monika.knurowska@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 201
dr Małgorzata Niziołek 12-662-6202 malgorzata.niziolek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 253
dr Alicja Hajok-Kornaś 12-662-6355 alicja.hajok-kornas@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 249a
mgr Magdalena Idzi Maria 12-662-6738 magdalena.idzi@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 302
mgr Katarzyna Nosidlak 12-662-6961 katarzyna.nosidlak@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr Maria Gubińska 12-662-6204 maria.gubinska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
dr hab. prof. UP Stanisław Jasionowicz 12-662-6204 stanislaw.jasionowicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
dr Renata Niziołek 12-662-6202 renata.niziolek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 253
dr Wojciech Prażuch 12-662-6202 wojciech.prazuch@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 253
dr hab. Elżbieta Gajewska 12-662-6209 elzbieta.gajewska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 256
mgr Marek Pęcherski 12-662-6209 marek.pecherski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 257
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz 12-662-6325 agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr hab. prof. UP Aleksandra Pronińska 12-662-6325 aleksandra.proninska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
mgr Kinga Gryglewska-Szypuła 12-662-6064 kinga.gryglewska-szypula@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
mgr Barbara Hrabal 12-662-6064 barbara.hrabal@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Danuta Kucała 12-662-6064 danuta.kucala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr hab. prof. UP Nina Podleszańska 12-662-6264 nina.podleszanska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Marcin Sarna 12-662-6064 marcin.sarna@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Yauheniya Yakubovich 12-662-6202 yauheniya.yakubovich@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 253
dr Piotr Majcher 12-662-6744 piotr.majcher@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 310
dr Daniel Tilles 12-662-6962 daniel.tilles@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski 12-662-6742 tadeusz.szczerbowski@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 202
dr Dorota Szczęśniak 12-662-6753 dorota.szczesniak@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 301
mgr Mariusz Szerocki 12-662-6961 mariusz.szerocki@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Julia Wilczyńska 12-662-6962 julia.wilczynska@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr Tomasz Szybisty 12-662-6753 tomasz.szybisty@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 301
dr Anna Ścibior-Gajewska 12-662-6961 anna.scibior-gajewska@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Artur Świątek 12-662-6961 artur.swiatek@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
dr Dorota Świątkiewicz-Siklucka 12-662-6738 dorota.swiatkiewicz-siklucka@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 302
dr Agnieszka Strzałka 12-662-6954 agnieszka.strzalka@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
dr hab. prof. UP Tomasz Sikora 12-662-6962 tomasz.sikora@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 310
dr Mirosław Warchołek 12-662-6735 miroslaw.warcholek@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 109
dr Joanna Woźniakiewicz 12-662-6325 joanna.wozniakiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Halina Zając-Knapik 12-662-6740 halina.zajac-knapik@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 112
dr Karina Zając-Haduch 12-662-6735 karina.zajac-haduch@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 109
dr hab. prof. UP Anna Turula 12-662-6954 anna.turula@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
mgr Barbara Marmol 12-662-6753 barbara.marmol@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 301
dr hab. prof. UP Alicja Witalisz 12-662-6961 alicja.witalisz@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 202
mgr Małgorzata Stanek 12-662-6209 malgorzata.stanek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 257
mgr Paulina Węgrzyn 12-662-6064 paulina.wegrzyn@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Ingrid Moczarne Petkova 12-662-6064 ingrid.moczarnepetkova@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
mgr Joanna Szlachta 12-662-6064 joanna.szlachta@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Katarzyna Woźniak
(Z-ca Dyrektora Instytutu ds. filologii włoskiej)
12-662-6203 katarzyna.wozniak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 250
mgr Angela Artero Navarro 12-662-6064 angela.arteronavarro@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
dr Piotr Plichta 12-662-6955 piotr.plichta@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 307
dr Grzegorz Duliński 12-662-6204 grzegorz.dulinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
dr Gabriela Sitkiewicz 12-662-6741 gabriela.sitkiewicz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 201
dr Tobiasz Janikowski 12-662-6744 tobiasz.janikowski@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 310
dr Mikołaj Mazuś 12-662-6748 mikolaj.mazus@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 401
dr Joanna Darda-Gramatyka 12-662-6740 joanna.darda-gramatyka@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 112
dr Małgorzata Brożyna-Reczko 12-662-6955 malgorzata.brozyna-reczko@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 307
mgr Paulina Kwaśniewska-Urban 12-662-6325 paulina.kwasniewska-urban@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
mgr Małgorzata Liffredo 12-662-6325 malgorzata.liffredo@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
mgr Weronika Urbanik-Pęk 12-662-6064 weronika.urbanik-pek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
mgr Ewelina Pytel 12-662-6325 ewelina.pytel@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Melanie Ellis 12-662-6954 melanie.ellis@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 309
mgr Natalia Giza 12-662-6961 natalia.giza@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr hab. prof. UP Małgorzata Nowakowska 12-662-6203 malgorzata.nowakowska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 250
dr hab. prof. UP Artur Kubacki 12-662-6764 artur.kubacki@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
mgr Joanna Paszenda 12-662-6961 joanna.paszenda@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
dr Agnieszka Kukuryk 12-662-6204 agnieszka.kukuryk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
dr Katarzyna Gabrysiak Anna 12-662-6202 katarzyna.gabrysiak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 253
dr Przemysław Szczur 12-662-6204 przemyslaw.szczur@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 251
mgr Angel Peinado Jaro 12-662-6064 angel.peinadojaro@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 459
mgr Sandra Strugała 12-662-6325 sandra.strugala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
mgr Michał Jankowicz 12-662-6740 michal.jankowicz@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 112
mgr Anna Dyda 12-662-6325 anna.dyda@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 458
dr Renata Czaplikowska 12-662-6764 renata.czaplikowska@up.krakow.pl
ul. Studencka 5 403
mgr Anna Wicher 12-662-6961 anna.wicher@up.krakow.pl
ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków 313
Jednostki podległe
Biblioteka
Sekretariat filologii angielskiej
Sekretariat filologii romańskiej
Sekretariat filologii rosyjskiej i germańskiej