Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
Skrót ECKUM
Adres ul. Jęczmienna 9
Pokój 1
Telefon 12-662-700712-662-7933
E-Mail eckum@up.krakow.pl
WWW http://eckum.up.krakow.pl/
Struktura Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr Renata Juraszczyk
(Dyrektor ECKUM)
12-662-7932 renata.juraszczyk@up.krakow.pl
ul. Jęczmienna 9 2
mgr Elżbieta Pawlik 12-662-7007 elzbieta.pawlik@up.krakow.pl
ul. Jęczmienna 9 1
dr Wioletta Skrzypek 12-662-7933 wioletta.skrzypek@up.krakow.pl
ul. Jęczmienna 9 1
Jednostki podległe
Dyrektor ECKUM
Metodyk ECKUM
Sekretariat ECKUM