Ośrodek Badań nad Mediami
Skrót OBnM
Adres ul. Jęczmienna 9
Pokój 14
Telefon 12-662-7938
Struktura Ośrodek Badań nad Mediami
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
(Dyrektor)
agnieszka.ogonowska@up.krakow.pl
Jednostki podległe
Dyrektor OBnM
Sekretariat OBnM