Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
Skrót KTSziEA
Struktura Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
Wydział Sztuki
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Agnieszka Kamrowska
(Pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuki d.s.Nauki)
12-662-6672 agnieszka.kamrowska@up.krakow.pl
ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków 9
dr Weronika Plińska weronika.plinska@up.krakow.pl
dr Karolina Kolenda
(Kierownik Katedry)
12-662-6672 karolina.kolenda@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 56,59
dr Małgorzata Kaźmierczak malgorzata.kazmierczak2@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Rafał Solewski rafal.solewski@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 56, 59
dr Agata Wójcik agata.wojcik@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 56, 59
dr Bernadeta Stano 12-662-6673 bernadeta.stano@up.krakow.pl
ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków 4
dr Diana Wasilewska 12-662-6672 diana.wasilewska@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 56,59
mgr Anna Wywioł 12-662-6672 anna.wywiol@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 56,59
dr Sebastian Stankiewicz 12-662-6672 sebastian.stankiewicz@up.krakow.pl
ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków -
dr Łukasz Białkowski 12-662-6672 lukasz.bialkowski@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 -
dr Krzysztof Siatka 12-662-6672 krzysztof.siatka@up.krakow.pl
ul. Podbrzezie 3 56,59