Akademickie Centrum Hotelowe
Skrót ACH
Adres ul. Armii Krajowej 9, 31-150 Kraków
Telefon 12-662-7000
E-Mail ach@up.krakow.pl
WWW http://ach.up.krakow.pl/
Struktura Akademickie Centrum Hotelowe
Domy Studenckie
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
inż. Andrzej Trenda
(Kierownik)
12-662-6451 andrzej.trenda@up.krakow.pl
ul. Armii Krajowej 9, 31-150 Kraków 124
Bożena Tyrpuła
(Z-ca Kierownika)
12-662-6452 bozena.tyrpula@up.krakow.pl
ul. Armii Krajowej 9, 31-150 Kraków 128
Jednostki podległe
Dom Studencki Krakowiak
Dom Studencki Za Kolumnami