Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Skrót IBEO
Adres ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
Pokój 504
Telefon 12-662-6604
E-Mail kbieo@up.krakow.pl
WWW http://www.ibieo.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Miłosz Mółka 12-662-6388 ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 204N
dr Paweł Łubiński 12-662-6553 pawel.lubinski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 302
dr Tomasz Wójtowicz 12-662-6661 tomasz.wojtowicz2@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 506
Janusz Falecki 12-662-7465 Janusz.falecki@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 303 N
mgr Justyna Rokitowska 12-662-6559 justyna.rokitowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 210N
dr Danuta Kaźmierczak 12-662-6659 danuta.kazmierczak@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 210N
mgr Zuzanna Lichoń 12-662-6604 zuzanna.lichon@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 203N
dr hab. Małgorzata Bereźnicka
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6388 malgorzata.bereznicka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 204 N
dr Marek Pietrzyk
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6608 marek.pietrzyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 211 N
prof. dr hab. Olga Wasiuta
(Dyrektor)
12-662-6605 olga.wasiuta@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 202 N
dr Mariusz Rozwadowski mariusz.rozwadowski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 302
dr Andrzej Czop 12-662-6608 andrzej.czop@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 211N
mgr Paulina Motylińska Justyna 12-662-6654 paulina.motylinska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 305
dr hab. prof. UP Hanna Batorowska 12-662-6655 hanna.batorowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 323
dr Katarzyna Pabis-Cisowska 12-662-6388 katarzyna.pabis-cisowska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 204 N
dr Emilia Musiał 12-662-6654 emilia.musial@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 305
dr hab. prof. UP Zbigniew Kwiasowski 12-662-7465 zbigniew.kwiasowski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 303 N
mgr Andrzej Ziarko 12-662-6603 andrzej.ziarko@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 304 N
dr Łukasz Czekaj 12-662-6608 lukasz.czekaj@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 211 N
dr Klaudia Cenda-Miedzińska 12-662-6388 klaudia.cenda-miedzinska@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 204 N
dr Magdalena Szumiec 12-662-6659 magdalena.szumiec@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 210 N
dr Ewelina Włodarczyk 12-662-6659 ewelina.wlodarczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 210 N
dr Przemysław Wywiał 12-662-6603 przemyslaw.wywial@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 304 N
dr Rafał Kopeć 12-662-6603 rafal.kopec@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 304 N
dr Remigiusz Kasprzycki 12-662-6603 remigiusz.kasprzycki@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 304 N
dr Piotr Łubiński 12-662-6661 piotr.lubinski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 506
dr Paweł Skorut 12-662-6661 pawel.skorut@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 506
dr Przemysław Mazur 12-662-6661 przemyslaw.mazur@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 506
dr Rafał Klepka 12-662-6388 rafal.klepka@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 204 N
dr Elżbieta Sadowska-Wieciech 12-662-6659 elzbieta.sadowska-wieciech@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 210 N
dr Agnieszka Polończyk 12-662-6654 agnieszka.polonczyk@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 305
mgr Katarzyna Skoupy 12-662-6604 katarzyna.skoupy@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 202 N
Jednostki podległe
Sekretariat IBEO