Instytut Filozofii i Socjologii
Skrót IFS
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon 12-662-6223
E-Mail ifis@up.krakow.pl
WWW http://ifis.up.krakow.pl/
Struktura Instytut Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
prof. dr hab. Janusz Majcherek
(Dyrektor)
12-662-6347 janusz.majcherek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304
dr hab. prof. UP Dorota Probucka
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6425 dorota.probucka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6227 teresa.zbyrad@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 243
dr Mateusz Szast 12-662-6425 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr hab. Jakub Gomułka 12-662-6224 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 264
dr Anna Szklarska 12-662-6427 anna.szklarska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402
dr Marcin Urbaniak 12-662-6425 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr Grzegorz Kubiński 12-662-6226 grzegorz.kubinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
dr Maria Bal-Nowak 12-662-6225 maria.bal-nowak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 267
dr Mirosław Boruta 12-662-6227 miroslaw.boruta@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 243
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk 12-662-6227 ewa.czerwinska-jakimiuk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 243
dr hab. prof. UP Katarzyna Gurczyńska-Sady 12-662-6225 katarzyna.gurczynska-sady@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr Aldona Guzik 12-662-6346 aldona.guzik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
dr Wojciech Hanuszkiewicz 12-662-6427 wojciech.hanuszkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402
dr hab. Włodzimierz Heflik 12-662-6224 wlodzimierz.heflik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 264
dr Paweł Wójs 12-662-6225 pawel.wojs@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 267
dr Anna Karnat 12-662-6347 anna.karnat-napieracz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304
dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski 12-662-6427 pawel.kloczowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402
dr Tatiana Majcherkiewicz 12-662-6227 tatiana.majcherkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 243
dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur 12-662-6346 jadwiga.mazur@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
dr hab. prof. UP Ryszard Mirek 12-662-6224 ryszard.mirek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 264
dr Mariusz Dzięglewski 12-662-6346 mariusz.dzieglewski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
prof. dr hab. Czesława Piecuch 12-662-6225 czeslawa.piecuch@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 267
dr hab. prof. UP Leszek Pyra 12-662-6425 leszek.pyra@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr hab. prof. UP Antoni Szwed 12-662-6225 antoni.szwed@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr Tomasz Warczok 12-662-6347 tomasz.warczok@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304
dr Anna Fiń 12-662-6347 anna.fin@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304
dr Marta Juza 12-662-6346 marta.juza@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
dr hab. prof. UP Janusz Krupiński 12-662-6427 janusz.krupinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402
dr Malgorzata Krywult-Albańska 12-662-6346 malgorzata.krywult-albanska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
dr hab. Maria Malinowski-Rubio Paula 12-662-634612-662-6226 maria.malinowski-rubio@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305,268
prof. dr hab. Wojciech Sady 12-662-6225 wojciech.sady@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr hab. Tadeusz Sozański 12-662-6346 tadeusz.sozanski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
dr Michał Warchala 12-662-6226 michal.warchala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
dr Maciej Urbanek 12-662-6225 maciej.urbanek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 267
dr Andrzej Warmiński 12-662-6427 andrzej.warminski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402
dr hab. Jan Wawrzyniak 12-662-6225 jan.wawrzyniak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 267
dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska 12-662-6427 katarzyna.haremska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 402
dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka 12-662-6425 kazimierz.mrowka@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak 12-662-6225 marzenna.jakubczak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr Paweł Sznajder Krzysztof 12-662-6425 pawel.sznajder@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr Andrzej Serafin 12-662-6225 andrzej.serafin@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr Justyna Tomczyk 12-662-6226 justyna.tomczyk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
prof. dr hab. Paweł Dybel 12-662-6225 pawel.dybel@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr hab. prof. UP Wojciech Dadak 12-662-6227 wojciech.dadak@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 243
dr Dariusz Dąbek 12-662-6425 dariusz.dabek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr Paulina Rojek-Adamek 12-662-6346 paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 305
dr Tomasz Cyrol 12-662-6425 pawel.cyrol@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr Dorota Czakon-Tralski 12-662-6226 dorota.czakon-tralski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
dr Mariya Roginska 12-662-6226 mariya.roginska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
dr hab. prof. UP Piotr Stawiński 12-662-6226 piotr.stawinski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
dr Maciej Kałuża 12-662-6425 maciej.kaluza@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 309
dr hab. prof. UP Krzysztof Czekaj 12-662-6227 krzysztof.czekaj@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 243
dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski 12-662-6347 slawomir.kapralski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304
dr hab. prof. UP Paweł Sajdek 12-662-6225 pawel.sajdek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr hab. prof. UP Adam Sawicki 12-662-6225 adam.sawicki@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 266
dr Alla Karnaukh-Brożyna 12-662-6347 alla.karnaukh-brozyna@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 304
dr Paweł Walawender 12-662-6226 pawel.walawender@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 268
dr Miłosz Puczydłowski 12-662-6224 milosz.puczydlowski@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 264
Jednostki podległe
Sekretariat IFS