Studium Kształcenia Nauczycieli
Skrót SKN
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Pokój 307
Telefon 12-662-7249
E-Mail skn@up.krakow.pl
WWW http://www.skn.up.krakow.pl/
Struktura Studium Kształcenia Nauczycieli
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
dr Stanisław Kowal
(Kierownik SKN)
12-662-7249 stanislaw.kowal@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr Karolina Czerwiec
(Dyrektor ECKUM)
12-662-7934 karolina.czerwiec@up.krakow.pl
ul. Jęczmienna 9 4
dr hab. prof. UP Joanna Łukasik 12-662-7249 joanna.lukasik@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr hab. prof. UP Nataliia Demeshkant 12-662-7249 nataliia.demeshkant@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
mgr Anna Duda 12-662-7249 anna.duda@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr Ewa Zawisza-Masłyk 12-662-7249 ewa.zawisza-maslyk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr Anna Kwatera 12-662-7249 anna.kwatera@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr Małgorzata Mądry-Kupiec 12-662-7249 malgorzata.madry-kupiec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr Iwona Ocetkiewicz 12-662-7249 iwona.ocetkiewicz@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
dr Karolina Czerwiec 12-662-7249 karolina.czerwiec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 307
Jednostki podległe
Sekretariat SKN