Wydział Filologiczny
Skrót WF
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Struktura Wydział Filologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
prof. dr hab. Piotr Borek
(Dziekan)
12-662-6417 piotr.borek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 143
dr hab. prof. UP Marek Karwala
(Prodziekan)
12-662-6420 marek.karwala@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 31a
dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow
(Prodziekan)
12-662-6420 joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 31a
dr hab. prof. UP Władysław Kolasa Marek
(Prodziekan)
12-662-6417 wladyslaw.kolasa@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 143
Jednostki podległe
Dziekanat
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Nauk o Informacji
Instytut Neofilologii