Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Skrót BZP
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Pokój 102
Telefon 12-662-6053
E-Mail przetargi@up.krakow.pl
sstz@up.krakow.pl
WWW http://przetargi.up.krakow.pl/
Struktura Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Administracja centralna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr Tomasz Kolosek
(Kierownik)
12-662-6424 tomasz.kolosek@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 128a
Zbigniew Bodziony
(Z-ca Kierownika)
12-662-6081 zbigniew.bodziony@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 1
mgr Marek Sałęga 12-662-6041 marek.salega@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 2
mgr inż. Krzysztof Seredziuk 12-662-6082 krzysztof.seredziuk@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 1
Paweł Sobesto 12-662-6082 pawel.sobesto@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 1
mgr Alicja Kopeć-Mika 12-662-6052 alicja.kopec-mika@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 128
Dominika Skorny 12-662-6052 dominika.skorny@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 128