Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
Skrót DNWO
Adres ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Pokój 133 134
Telefon 12-662-609012-662-6091
E-Mail dnwo@up.krakow.pl
Struktura Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
Administracja centralna
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr inż. Anna Łaskawiec 12-662-6090 anna.laskawiec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 133
mgr Monika Defort-Szczepańska 12-662-6090 monika.defort-szczepanska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 133
mgr Joanna Mosur 12-662-6091 joanna.mosur@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 134
mgr inż. Agata Małozięć 12-662-6091 agata.maloziec@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 134
mgr Agnieszka Sowa-Uchańska 12-662-6656 agnieszka.sowa-uchanska@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 27
Ewa Sajnog 12-662-6656 ewa.sajnog@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 27
mgr Magda Krasicka-Zapał
(Z-ca Kierownika)
12-662-6089 magda.krasicka-zapal@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 133
mgr Monika Topolnicka-Stolzman
(Kierownik)
12-662-6089 monika.topolnicka-stolzman@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 132
mgr Joanna Hebda-Biela 12-662-6091 joanna.hebda@up.krakow.pl
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 134
Jednostki podległe
Zespół ds. Praktyk