Centrum Sportu i Rekreacji
Skrót CSiR
Adres ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
Telefon 12-662-6648
E-Mail csir@up.krakow.pl
WWW http://csir.up.krakow.pl/
Struktura Centrum Sportu i Rekreacji
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Pracownicy
Nazwa Telefon E-mail Adres Numer pokoju
mgr Paweł Leja
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6647 pawel.leja@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 10
mgr Piotr Pastuszko
(Dyrektor)
12-662-6647 piotr.pastuszko@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 10
mgr Krystyna Sterkowicz
(Z-ca Dyrektora)
12-662-6648 krystyna.sterkowicz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 11
dr Agnieszka Bogacz-Walancik 12-662-6646 agnieszka.bogacz-walancik@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
mgr Małgorzata Długosz-Boś 12-662-6645 malgorzata.dlugosz-bos@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 8
mgr Adam Stadnik 12-662-6646 adam.stadnik@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
mgr Zbigniew Birnbaum 12-662-6646 zbigniew.birnbaum@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
mgr Janina Cięszki 12-662-6646 janina.cieszki@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
mgr Andrzej Kotarba 12-662-6646 andrzej.kotarba@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
dr Łukasz Lic 12-662-6645 lukasz.lic@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 8
mgr Michał Malarz 12-662-6646 michal.malarz@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
mgr Jakub Mantorski 12-662-6646 jakub.mantorski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 9
dr Magdalena Naczk-Musiał 12-662-6645 magdalena.naczk-musial@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 8
mgr Elżbieta Sionko 12-662-6645 elzbieta.sionko@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 8
mgr Michał Karasiński 12-662-6645 michal.karasinski@up.krakow.pl
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków 8
Jednostki podległe
Pokój nauczycielski - sala gimn. nr 1
Pokój nauczycielski - sala gimn. nr 3
Pokój nauczycielski - sala gimn. nr 4
Sekretariat CSiR