Uniwersytet Dzieci i Rodziców
Skrót UDiR
Struktura Uniwersytet Dzieci i Rodziców
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jednostki podległe
Sekretariat UDiR